About IMAPS CZ&SK

IMAPS je globální komunita odborníků z oblasti elektroniky a pouzdření, kteří mají možnost přístupu k informacím a lidem z této komunity.

Informace jsou zpřístupňovány prostřednictvím seminářů, workshopů, internetových stránek a akcí pořádaných společně s obchodními a průmyslovými partnery. Tyto platformy jsou k dispozici všem členům, kteří chtějí přispět nebo se učit.

Pořádáme řadu událostí, přičemž některé z nich jsou zaměřené na navazování a utužování kontaktů mezi členy a další, které poskytují možnost vzájemného sdílení praktických zkušeností a poznatků z oboru, které jsou pro běžnou veřejnost obtížně dostupné.

IMAPS se skládá ze tří geografických celků (kapitol), a sice, IMAPS kapitoly v Americe, IMAPS kapitoly v Evropě a IMAPS kapitol v Asii. Tyto skupiny mají tendenci koncentrovat své akce ve svých geografických oblastech. Nicméně, komunita projevuje značnou vzájemnou účast skupin na pořádaných událostech.

Tento web je věnován skupině IMAPS CZ&SK, ale je možné zde naleznout také odkazy na další skupiny v celé Evropě.  Tento web byl nedávno přestěhoval na náš nový server. Obsahuje zprávy, události, informace výboru, seznam a kontakty na členy společnosti, výhody jednotlivých druhů členství, informace o tom jak se stát členem a možnost sdílení materiálů a prezentací z našich akcí. Stránky některých Evropských kapitol budou uvedeny v jejich rodném jazyce.

Mnoho z informací je volně přístupno také ne-členům. Doufáme, že to bude příležitost, dozvědět se něco o kultuře a aktivitách našeho unikátního společenství.

Na stránkách je umístěno také mnoho informací, které jsou dostupné pouze registrovaným členům IMAPS CZ&SK.

Adresář se seznamem členů a kontakty je přístupná pouze členům společnosti.

Z historie ISHM (předchůdce IMAPS) v Československu

První faktické informace o existenci ISHM, zejména v Evropě, byly získány prostřednictvím profesora Radomíra Kužela z Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze. Byl pravidelním účastníkem evropských konferencí, většinou aktivním, a velice ochotně zapůjčoval sborníky z těchto konferencí i veškeré další materiály. První Evropská konference se konala v roce 1977. U zrodu československé sekce ISHM v letech 1990 a 1991 dále stáli doc.Ing. Miloš Somora, Ing.Jaroslav Kapoun, Ing. Vojtěch Heřmanský a ing. Vojtěch Jeřábek. Na podzim v roce 1990 byly na jednání evropského výboru ISHM v Belgii, jehož byl doc. Somora členem, přijaty další státy z východní Evropy: ČSFR a Maďarsko a znovu přijato Polsko. Název společnosti byl ISHM Czechoslovakia, se sídlem v Lanškrouně. Cílem bylo zpřístupnění informací a technologií HIO široké technické veřejnosti. Byl vypracován návrh stanov společnosti, který vycházel ze stanov ISHM Europe a projednán na Valné hromadě ISHM Československo 10. července 1991 v Lanškrouně. Ministerstvo vnitra České republiky provedlo registraci 7.11.1991. V roce 1996 se ISHM spojila s organizací IEPS (International Electronic Packaging Society) a přijala nový název IMAPS (International Microelectronics And Packaging Society) který byl také převzat Českou a Slovenskou sekcí.

NAŠI ČLENOVÉ A PARTNEŘI

01-ceitec
05-seant
09-fee
13-tuk
17-ctu
21-nevo
25-tem
02-dps
06-lesikar
10-pbt
14-specion
18-hit
22-pbt
PragoBoard
awos
07-network
11-csrc
15-rehm
19-kamea
23-svsfem
unites1
04-bd
08-but
12-imt
16-bas
20-epci
24-micronic
sanmina-logo