Sponsors


Proceeding sponsors

Media partner


 

Call for abstracts

With pleasure, we invite all prospective authors to participate in the 8th IMAPS flash Conference 2022 which will be held at 26. – 27. October 2022

Based on the author’s preference, the Scientific Committee recommendation and a standard journal reviewing procedure, the manuscript will be published after the conference in a singular edition of Electroscope Journal  (ISSN 1802-4564) and selected papers can be published in one of the following journals:

Microelectronics International (ISSN 1356-5362), impact factor 0,659
Journal of Electrical Engineering (ISSN 1335-3632), impact factor 0,483

Flash Presentation is defined as the speaker’s presentation with a maximum of 8 slides and a maximum duration of 10 minutes. After the presentation will be time for 1-2 questions from the audience.

 

General chairman: doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

 


Submission

The abstract

Prospective authors are kindly asked to send their abstract (2 pages A4 including text, 2 figures and 5 references – pleas use abstract template)  via the conference email in word Word for Windows file.

Submit your abstract, Full paper, Registration and Copyright form by conference email: ifc@imaps.cz

IMAPS flash Conference abstract template is downloadable in this link: Abstract template

 

Full paper

IMAPS flash Conference full paper template is downloadable in this link: Paper template

IMAPS flash Conference Registration form: Registration form

IMAPS flash Conference Copyright form: Copyright form


Deadlines

Abstract submission deadline: 

                         

Paper submission deadline and early registration:


Conference program – (program changes reserved)

Přednášky:

· Wireless Technology Trends from International Distributor Perspectives (TME)

· Moderní elektronika z pohledu vyrobitelnosti (P. Cabúk, AWOS)

· V detailech to vězí – Jak může konstruktér usnadnit čištění elektronických sestav (V.Sítko, PBT works s.r.o.)

· Ochrana DPS proti korozi pomocí chemické depozice 3M Novec (P.Kadlček, Transportation & Electronics Business Group)

· Využití metody XRF při kontrole výroby (P. Ševčík, BAS Rudice s.r.o.)

· Skryté riziko pro opravy elektronických systémů s dlouhou životností (P.Neumann. UTB Zlín)

· Senzory na bázi FBG a jejich využití pro přesná měření (F. Urban, Network Group s.r.o.)

· Požadavky na novou generaci kondenzátorů a pasivních komponent (T. Zedníček, European Passive Components Institute)

· Verifikace pájení v povrchové montáži pro vesmírné aplikace (M. Šimčák, BD Sensors)

· Stav a trendy EDA software (M. Klauz, Cadware)

 

+ vědecké prezentace výzkumných pracovníků a studentů

+ TME table top

 

V první den konference se uskuteční společenský večer s rautem v Technickém muzeu Brno s komentovanou prohlídkou


 


Sponsorship

V rámci konference je vydáván sborník abstraktů a pořádán také společenský večer s kulturním programem. Konference je samofinancující a je třeba pokrýt s tím spojené náklady. Podstatná část je každoročně hrazena z reklam a sponzoringu, což je předmětem tohoto emailu. Pro letošní rok jsou stanoveny následující možnosti:

 

  1.   1 stránka reklamy ve sborníku abstraktů s ISBN     2000 Kč        (je rozesílán na významných vědeckých a technických knihoven)

 

  1.   2 stránky reklamy ve sborníku abstraktů s ISBN     3500 Kč        (je rozesílán na významných vědeckých a technických knihoven)

 

  1.   Stříbrný sponzor (reklama ve sborníku a na www stránkách, 1x vložné)                7500 Kč

 

  1.   Zlatý sponzor (reklama ve sborníku a na www stránkách, 2x vložné)              10000 Kč

 

  1.   Platinový sponzor (dle dohody) > 10000 Kč

 

Prestiž a úroveň konference lze podpořit také dodáním reklamních předmětů, včetně flash disků, na nichž budou nahrány také prezentace přednášejících (předpokládaný počet účastníků je 40 až 50).


Recommended accommodation